Funderar du på att gå i samtalsterapi?

Vill du ha någon att tala med om din livssituation? Vill du få hjälp att förstå dig själv, dina tankar, reaktioner och dina känslor bättre? Har du det kämpigt i relationen till din livskamrat? Det finns många olika orsaker att söka sig till samtalsterapi/psykoterapi. Jag vill vara en lyssnande men aktiv deltagare och använda min erfarenhet och kunskap att hjälpa dig se nya möjligheter.

Några exempel på vad du kan komma med till samtalsterapin: problem i relationer, dålig självkänsla, oro, ångest, nedstämdhet, depression, utmattning och stressproblem, svåra livsupplevelser, högkänslighet, din arbetssituation, sorg och existentiella frågor.

Du kan höra av dig via telefon eller mail. Det går också bra att ställa ytterligare frågor via mailen.

Annika Thiger
Samtalsterapeut

Beteendevetare. Grundutbildad i psykoterapi på S:t Lukas i Göteborg.

Samtalsterapi i Trollhättan.


Annika Thiger
Samtalsterapeut

Utbildning

2006-2012

Beteendevetare, fil kand i psykologi Göteborgs universitet.

2004-2006

Grundutbildning i psykoterapi (steg 1) S:t Lukas i Göteborg. 

2012

Grundläggande existentiell vägledning och terapi, Sällskapet för Existentiell Psykoterapi.

1996-1999

Diplomutbildning i själavård och terapi.

Yrkesverksamhet

1976-1996

Arbete som ekonom.

1999...

Samtalsterapeut i egen mottagning i Trollhättan.

Samtalsterapin

I terapin utgår vi från hur du har det och dina önskemål. Jag har erfarenhet av olika terapiinriktningar, dels psykodynamisk psykoterapi och dels existentiell psykoterapi men också inslag av KBT-terapi. Ett första samtal är en möjlighet för dig att avgöra om du vill fortsätta samtalen. Det är också en möjlighet för mig att avgöra om jag tror att jag kan vara dig till hjälp.

Välkommen att höra av dig!